Kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva so špecializáciou na obchodné a občianske právo
slovenským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám. Kancelária flexibilne reaguje na požiadavky klienta a preto na jeho požiadanie zabezpečuje aj externé služby spolupracovníkov v oblasti práva, daní a mediácie.

Vitajte na stránkach

home01.jpg, 9 kB

Advokátska kancelária JUDr. Jozef Pojdák je dynamicky rozvíjajúca sa slovenská advokátska kancelária so sídlom v Novej Dedinke neďaleko Bratislavy. Kancelária bola v založená v roku 2003 JUDr. Jozefom Pojdákom. V súčasnosti je tvorená tímom štyroch právnikov pod vedením  jej zakladateľa.

Kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva so špecializáciou na obchodné a občianske právo slovenským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám. Kancelária flexibilne reaguje na požiadavky klienta a preto na jeho požiadanie zabezpečuje aj externé služby spolupracovníkov v oblasti práva, daní a mediácie (viď partneri).

Pri poskytovaní právnych služieb sme starostliví, precízni, prísne dbáme o záujmy klienta, zachovávame mlčanlivosť a vždy konáme v súlade so základnými princípmi advokátskej etiky. Naša kancelária kombinuje niekoľkoročné praktické a teoretické skúsenosti s vysokým pracovným nasadením, hospodárnosťou konania a prijateľné cenami pre klientov.

Partneri

:: Dane, účtovníctvo
:: Mediácie
:: Exekútorsky úrad
:: Spolupracujúca advokátska kancelária

Právne oblasti

:: obchodné právo  :: občianske právo  :: správne právo
:: pracovné právo   :: trestné právo   :: cirkevné právo
V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi. Ďalej poskytujeme právne poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov.

Kontakt

Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Pojdák
Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka
mobil: 0905 909 470
e-mail: advokat@ak-pojdak.sk