Kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva so špecializáciou na obchodné a občianske právo
slovenským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám. Kancelária flexibilne reaguje na požiadavky klienta a preto na jeho požiadanie zabezpečuje aj externé služby spolupracovníkov v oblasti práva, daní a mediácie.

Členovia advokátskej kancelárie

JUDr. Jozef Pojdák

advokát
nemecký jazyk
Mobil: 0905 909 470

E-mail: pojdak@ak-pojdak.sk
Vzdelanie
2003: získanie titulu JUDr. na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
1996 – 2000: štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
1991 – 1995: štúdium na Gymnáziu na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi


JUDr. Peter Buck

právnik
nemecký jazyk
mobil: 0908 667 126
E-mail: buck@ak-pojdak.sk
Vzdelanie
2011: získanie titulu JUDr. na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
2003 – 2009: štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika


Mgr. Natália Štangová

advokátsky koncipient
Anglický jazyk, nemecký jazyk
mobil: 0918 847 931
E-mail: stangova@ak-pojdak.sk
Vzdelanie
2008 – 2013: štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2000 – 2008: štúdium na Gymnáziu na Rastislavovej ulici v Novákoch


Bc. Mgr. Tibor Nagy

asistent advokáta
maďarský, anglický, nemecký jazyk
mobil: 0903 545 514
E-mail: nagy@ak-pojdak.sk
Vzdelanie
2010 - : štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1996 – 2002: štúdium na RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave
1991 – 1995: štúdium na Gymnáziu v Šamoríne

Partneri

:: Dane, účtovníctvo
:: Mediácie
:: Exekútorsky úrad
:: Spolupracujúca advokátska kancelária

Právne oblasti

:: obchodné právo  :: občianske právo  :: správne právo
:: pracovné právo   :: trestné právo   :: cirkevné právo
V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi. Ďalej poskytujeme právne poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov.

Kontakt

Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Pojdák
Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka
mobil: 0905 909 470
e-mail: advokat@ak-pojdak.sk