Kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva so špecializáciou na obchodné a občianske právo
slovenským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám. Kancelária flexibilne reaguje na požiadavky klienta a preto na jeho požiadanie zabezpečuje aj externé služby spolupracovníkov v oblasti práva, daní a mediácie.

Kontakt

Advokátska kancelária - JUDr. Jozef Pojdák

JUDr. Jozef Pojdák
Advokátska kancelária
Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka
Slovenská republika

Pondelok - Piatok od 8.00 hod. – 17:00 hod.

JUDr. Jozef Pojdák

0905 909 470

advokat@ak-pojdak.sk

JUDr. Peter Buck

0908 667 126

buck@ak-pojdak.sk

Mgr. Natália Štangová

0918 847 931

stangova@ak-pojdak.sk

Bc. Mgr. Tibor Nagy

0903 545 514

nagy@ak-pojdak.sk

Zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 3818
IČO: 308 49 551
DIČ: 1049816559
IČDPH: SK1049816559
bankové spojenie : Tatra banka, a.s., číslo účtu : 2621028136/1100

Partneri

:: Dane, účtovníctvo
:: Mediácie
:: Exekútorsky úrad
:: Spolupracujúca advokátska kancelária

Právne oblasti

:: obchodné právo  :: občianske právo  :: správne právo
:: pracovné právo   :: trestné právo   :: cirkevné právo
V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi. Ďalej poskytujeme právne poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov.

Kontakt

Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Pojdák
Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka
mobil: 0905 909 470
e-mail: advokat@ak-pojdak.sk