Kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva so špecializáciou na obchodné a občianske právo
slovenským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám. Kancelária flexibilne reaguje na požiadavky klienta a preto na jeho požiadanie zabezpečuje aj externé služby spolupracovníkov v oblasti práva, daní a mediácie.

Partneri

1. Dane, účtovníctvo:

IPT Consulting, s.r.o.
sídlo: Šteberlova 14, 902 01 Pezinok
IČO: 36 361 259
v zastúpení: konateľkou Ing. Ivetou Pojdákovou
kontakt: 0905 959 670, iveta.pojdakova@hotmail.com
zameranie: vedenie účtovnej a mzdovej agendy vrátane prípravy daňových priznaní, účtovníckeho a ekonomického poradenstva,

Ing. Iveta Pojdáková
daňový poradca
číslo licencie: 873/2008
sídlo: Šteberlova 14, 902 01 Pezinok
kontakt: 0905 959 670, iveta.pojdakova@hotmail.com
zameranie: daňové poradenstvo, zostavovanie daňových priznaní, daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, ostatné nepriame dane

2. Mediácia

Bc. Mgr. Tibor Nagy – mediátor
IČO: 42296307
sídlo: Škôlská 44/30, 930 40 Štvrtok na Ostrove
kontakt: 0903 545 514, tibor_magnus77@centrum.sk
zapísaný v zozname mediátorov vedeného na Ministerstve spravodlivosti SR, pod ev. č. 842
zameranie: mediácia – mimosúdne riešenie sporov

3. Spolupracujúca advokátska kancelária

JUDr. Roman Škerlík
advokát
sídlo: Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0918 421 784
e-mail: judrromanskerlik@gmail.com
zameranie: poskytovanie právnych služieb vo všetkých odvetviach práva

4. Exekútorský úrad

JUDr. Hana Cibulková
súdny exekútor
sídlo: Opletalová 96, 841 07 Bratislava
tel.: 02/64360245
fax: 02/64360245
e-mail: hana.cibulkova@mail.t-com.sk , hana.cibulkova@ske.sk

Partneri

:: Dane, účtovníctvo
:: Mediácie
:: Exekútorsky úrad
:: Spolupracujúca advokátska kancelária

Právne oblasti

:: obchodné právo  :: občianske právo  :: správne právo
:: pracovné právo   :: trestné právo   :: cirkevné právo
V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi. Ďalej poskytujeme právne poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov.

Kontakt

Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Pojdák
Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka
mobil: 0905 909 470
e-mail: advokat@ak-pojdak.sk